Abnormale risico’s voor de financiële stabiliteit


De financiële sector heeft een grote macht om alles op de planeet te beïnvloeden. Het is daarom zeer wenselijk om het hele systeem normaal te houden en grote schommelingen te voorkomen. Er zijn echter veel externe invloeden die het werk van de instellingen en overheidsinstanties die belast zijn met het stabiliseren van dit mondiale systeem, kunnen bemoeilijken.
káva, grafy, MacBook
Eén externe invloed is klimaatverandering. Dit stelt met name de verzekerings- en banksector voor problemen. In het verleden hebben toezichthoudende instanties zich beziggehouden met de problemen die de overgang naar een andere omgeving met zich mee zal brengen voor het financiële systeem en wat er gedaan moet worden om deze tegen te gaan.
grafy na tabletu
Naast de opwarming van de aarde zijn er nog andere problemen die ervoor zorgen dat weersomstandigheden zoals overstromingen, droogtes en stormen waarschijnlijk vaker zullen voorkomen en heviger zullen worden. Recente voorbeelden van door de mens veroorzaakte weersverschijnselen zijn de hittegolf in China in 2013, die de daaropvolgende winter extreme regenval en overstromingen naar het VK bracht.
Zulke gebeurtenissen hebben een directe impact op onze samenleving en vormen \’fysieke risico\’s\’ die de economie kunnen beïnvloeden. Als zulke gebeurtenissen vaker voorkomen, zullen mensen meer vertrouwen op verzekeringen om de kosten van schade aan hun huizen en auto\’s te dekken.
Naarmate het aantal claims in verband met het weer toeneemt, zullen verzekeraars meer claims moeten uitbetalen en de premies verhogen. Als bedrijven en huishoudens geen verzekering hebben, zullen ze misschien zelf de rekening moeten betalen. Hoe dan ook, de last voor de consument zal toenemen. Zoals de statistieken duidelijk laten zien, zijn weer-gerelateerde verliezen de afgelopen decennia veel sterker toegenomen.
Eén reden voor deze toename is dat er meer huizen, kantoren en fabrieken zijn gebouwd in gebieden met een hoog risico. Sommigen suggereren echter dat de klimaatverandering ook een impact heeft. Zo werden de verzekerde verliezen tijdens orkaan Sandy in New York in 2012 geschat op 30%
.
Verliezen als gevolg van extreme weersomstandigheden kunnen een aanzienlijke impact hebben op de economie als geheel. Verliezen kunnen leiden tot lagere huizenprijzen en een verminderde welvaart voor huiseigenaren, wat op zijn beurt de uitgaven in de hele economie beïnvloedt.
Er kunnen tijdelijke risico\’s verbonden zijn aan de overgang naar een milieuvriendelijke economie met een lage uitstoot. Deze risico\’s veranderen de waarde van activa in sommige sectoren van de economie. Hoewel het niet verkeerd is om beleidsafspraken te volgen om over te stappen op groene oplossingen, moet ervoor worden gezorgd dat de snelheid van de invoering passend is.
Een cruciale vraag die de markt stuurt, is wie verantwoordelijk zal worden gehouden in het geval van ernstige klimaatverandering. Stel dat een investeerder een bedrijf steunt dat verliezen heeft geleden door klimaatverandering. De vraag wordt dan of het bedrijf transparant is geweest en voldoende informatie heeft verstrekt over zijn blootstelling aan deze externe risico\’s. Als een belegger van mening is dat dergelijke informatie is verstrekt, zal het bedrijf zijn verantwoordelijkheid nemen. Als beleggers van mening zijn dat dergelijke informatie niet is verstrekt, kunnen juridische stappen worden ondernomen tegen het bedrijf.

CATEGORIEËN:

Tags:

Reacties zijn gesloten