Wat is prefab leidingwerk?

Prefab leidingwerk is een dienst die door bedrijven vaak wordt aangeboden aan fabrieken en andere producenten. Om goed uit te leggen wat prefab leidingwerk is halen we eerst de begrippen los van elkaar en leggen we deze één voor één uit. Zo geven we u in dit stuk een goed beeld van wat prefab leidingwerk nu precies is.

Prefab

Prefab is een afkorting van pre fabrication. Oftewel vooraf fabriceren. Dit betekent dat de leidingen niet op locatie, waar ze uiteindelijk terechtkomen en voor bedoeld zijn, worden gemaakt. Ze worden eerder geproduceerd. Het voordeel hiervan is dat alle benodigde leidingen nog in één keer worden aangeleverd. Een tweede voordeel is dat de leidingen door een gespecialiseerde partij ontwikkeld kunnen worden. Zij kunnen dan zorgen dat de leidingen aan alle eisen en wensen van de eindklant voldoen.

Leidingwerk

Leidingwerk is anders dan de leidingen in uw badkamer en keuken. Het gaat om industriële leidingen. Deze vormen bij wijze van spreken de aderen van het productieproces. Zonder de leidingen stroomt er niets van en naar de apparatuur die het daadwerkelijke werk verrichten. Kortom, zonder leidingwerk gebeurt er helemaal niets in een fabriek. Een tweede verschil met de leidingen uit uw badkamer en keuken is dat er hele andere vloeistoffen en gassen doorheen stromen bij leidingwerk. Deze kunnen slechte leidingen aantasten. Het is dus belangrijk dat het leidingwerk degelijk is.

Tesamen maakt dat prefab leidingwerk

Wanneer we deze twee onderdelen weer samenvoegen zijn we terug bij prefab leidingwerk. Dit zijn dus door een specialist vooraf geproduceerde leidingen voor een fabriek of ander productieproces. De bedrijven die prefab leidingwerk bestellen ontvangen een pakket van leidingen dat vaak ook door de producent op de eindlocatie wordt geïnstalleerd. Op die manier is de eindklant ervan verzekerd dat de leidingen helemaal in goede orde zijn.

Op de hoogte

Nu weet u alles over prefab leidingwerk.